Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

SMILEGOV

SMILEGOV logo

Podobnie jak COOPENERGY, SMILEGOV jest nastawiony na wsparcie władz na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (np.samorządy lokalne i regionalne), w zakresie skutecznej partnerskiej  współpracy w celu opracowania planów działania na rzecz zrównoważonej energii oraz realizacji unijnych celów UE 20/20/20 .Projekt SMILEGOV koncentruje się na wsparciu europejskich wysp. SMILEGOV pracuje nad budową zdolności i umiejętności społeczności wyspiarskich i wspieraniem ich w zakresie współpracy na wielu szczeblach (np. krajowe, regionalne i lokalne) oraz rozwoju planowania energetycznego na bazie partnerstwa.

COOPENERGY będzie współpracować z SMILEGOV w zakresie udostępniania narzędzi, dobrych praktyk i wiedzy, w różny sposób:

 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie współpracy: SMILEGOV udostępni swoje dobre praktyki na rzecz zrównoważonej energii w obszarze współpracy władz lokalnych i regionalnych na terenach wyspiarskich, w celu wspierania metod rozwijanych przez partnerów projektu COOPENERGY.
 • Wytyczne w zakresie wielopoziomowego rządzenia: nauka i wiedza nabyte od SMILEGOV zostaną włączone do wytycznych dotyczących rozwoju wielopoziomowego zarządzania , adresowanych do władz lokalnych i regionalnych w całej Europie.
 • Komunikacja w partnerstwie: COOPENERGY będzie wiązać swój system komunikacji z SMILEGOV i innymi projektami IEE takimi jak: : SEAP-PLUS, ENERET, Covenant CapaCITY, 100% RES-Communities and MERSHARTILITY. To zapewni, że opracowane przez te projekty narzędzia i wytyczne będą szeroko promowane wśród władz na całym kontynencie europejskim oraz wśród społeczności wyspiarskich.

http://www.sustainableislands.eu/