Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Välkommen till Coopenergy

När åtgärdsplaner för hållbar energi utvecklas saknas det oftast samverkan mellan regional och lokal nivå. Detta kan leda till dubbelarbete, resursslöseri och missade möjligheter att spara tid, pengar och göra de negativa effekterna så små som möjligt.

COOPENERGY, ett projekt under Intelligent Energy Europe-programmet, stödjer utvecklingen av metoder och verktyg för mer effektiv samverkan mellan regionala och lokala myndigheter för att på bästa sätt nå positiva resultat inom energiplanering och minskningen av växthusgaser.

Om du är en regional eller lokal myndighet, ett regional energikontor eller en finansiär som är intresserad av att investera i energiprojekt då är denna webbplats något för dig.

 • Regional myndighet
 • Lokal mndighet
 • Energikontor
 • Finansiär

Den här webbsidan är för dig!