Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

SMILEGOV

SMILEGOV logo

Projeket SMILEGOV kommer att – liksom COOPENERGY - stödja myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå (t.ex. kommuner) i att samarbeta effektivt för att utveckla handlingsplaner för hållbar energi och därmed bidra till: s 20/20/20 EU-mål. Till skillnad från COOPENERGY arbetar SMILEGOV bara med öar, som har sina speciella utmaningar. SMILEGOV arbetar för att bygga upp kompetens för öar och stödjer dem att arbeta tillsammans över flera nivåer (t.ex. nationell, regional och lokal) i deras utveckling av hållbara energiplaner.

COOPENERGY kommer att samarbeta med SMILEGOV för att kunna dela resurser, goda exempel och förena ett kollektiva lärande på många olika sätt.

 • Dela de goda exemplen om samarbete: SMILEGOV kommer att dela med sig av goda exempel på hur regionala och lokala myndigheter redan har ett bra samarbete i frågor om hållbar energi för att stödja de resurser som utvecklas genom COOPENERGY.
 • Handbok om flernivåstyre: kunskaper och lärdomar som kommer från SMILEGOV kommer också att införas i den handbok om hur man utvecklar ett flernivåstyre, med inriktning på regionala och lokala myndigheter i Europa.
 • Kommunicering I samarbete: COOPENERGY kommer att samordna sin kommunikation med SMILEGOV och tillsammans med följande IEE projekt: SEAP-PLUS, ENERET, Covenant CapaCITY, 100% RES-Communities och MERSHARTILITY. Det kommer att säkerställa att de handböcker och resurserna utvecklade I projekten kommer att spridas till samhällen på Europeiska fastland och öar.

http://www.sustainableislands.eu/