Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Vad handlar projektet om?

COOPENERGY är ett treårigt EU-finansierat projekt inom programmet Intelligent Energy Europe som syftar till att hjälpa regionala och lokala myndigheterna att utveckla gemensamma aktiviteter och handlingsplaner. Samarbete ska bekräftas genom avtal som kan vara allt från informella möten till mer formella partnerskap och samförståndsavtal (MoU). Tanken med detta är att säkerställa att lokala och regionala myndigheterna arbetar tillsammans för att bidra till EU:s 20/20/20-mål.

Genom att gemensamt utveckla och leverera handlingsplaner för hållbar energi (SEAPs), undviker offentliga myndigheterna dubbelarbete och resursslöseri så att övergången till ett hållbart samhället blir smidigt och bra för alla.

De specifika målen för projektet är:

 • Identifiera goda exempel och lära från andra som har framgångsrikt (sam-)arbetat med hållbar energiplanering. En interaktiv databas med goda exempel från hela Europa utvecklas och publiceras
 • Utveckla och testa lokala flernivåstyre avtal för att visa hur myndigheter kan arbeta tillsammans för att leverera resultat
 • Verkställa och utvärdera gemensamma konkreta åtgärder och lösningar på lokal nivå som bidrar till regionala klimat- och energimål och därmed skapar konkreteta framgångsexempel i de deltagande regioner
 • Fira framgångar, utbyta erfarenheter och överföra lärande inom partnerskapet och i hela Europa
 • Främja europeisk politik och initiativ (t.ex. borgmästaravtalet) som kan hjälpa kommuner och regioner att planera gemensamma projekt för hållbar energi och åtgärder

Fördelar

COOPENERGY  kommer att ge  stöd för att genomföra lokala handlingsplaner för hållbar energi. Handlingsplaner kan bland annat handla om finansiering för hållbara energiprojekt, tekniska frågor och datauppföljning, hållbar markanvändning, regionalt resursförsörjning och kretsloppstänk samt medvetandehöjande aktiviteter.

Vi strävar efter att hjälpa regionala myndigheter att arbeta mer effektivt med sina lokala myndigheter och viktiga aktörer för att stärka sin ställning inom hållbar energiplanering.

Projektet kommer att leverera:

 • En databas med goda exempel om hur regionala och lokala myndigheter framgångsrikt samarbetar om hållbar energiplanering
 • En handbok som ska underlätta för regionala och lokala myndigheter att samarbeta effektivt inom hållbar energiplanering som också omfattar konkreta exempel och verktyg samt intervjuer med europeiska beslutsfattare
 • Ett interaktivt online-nätverk som underlätta för alla intresserade att komma i kontakt med och lära av andra som arbetar inom hållbar energiplanering
 • Fokuserade utbildningar, seminarier och forum

Vad erbjuder projektet till dig?

COOPENERGY syftar till att underlätta för regionala och lokala myndigheter att dela kunskap och att skapa synergier i deras region genom att tillsammans utveckla handlingsplaner för hållbar energi. Genom att anmäla dig till vår hemsida och samarbetsplattform kan du få ut det bästa av denna möjlighet genom att använda diskussionsforumet, handboken om att arbeta tillsammans, och biblioteket med goda exempel. Du kommer att hitta en mängd material om:

 • Energieffektivitet
 • Förnybar energi
 • Minskning av utsläpp av växthusgaser
 • Klimatanpassning
 • Hållbara transporter
 • Utveckling av hållbara energiplaner
 • Finansiering
 • Datauppföljning och planeringsverktyg
 • Delaktighet av samhället i energiplaner

Detta är en unik möjlighet att dela med sig och få kunskap från andra regionala och lokala myndigheter i hela EU om effektivt planering för hållbara energiprojekt - tillsammans, i din region.